Ronde van de Orteliusstraat

Tentoonstellingen

Evenementen

Politiek

3 petities aangeboden

Ook zijn op 16 maart door voor- en tegenstanders van Sprong over het IJ drie petities aangeboden aan de wethouders Litjens en Van der Burg. Deze petities gingen vooral in op de bruggen over het IJ. De partijen die pleiten voor een brug (een bewonersinitiatief en Milieudefensie) zijn blij met de plannen, maar wat hen betreft kan het nog sneller. Het bewonersinitiatief dat pleit tegen een brug over het IJ ziet liever alleen maar tunnels. De wethouders spraken kort met alle partijen en bedankten ook hen voor hun grote betrokkenheid en input.

Besluitvorming gepland voor de zomer

Alle petities, reacties, adviezen, inhoudelijke suggesties en vragen over het pakket maatregelen worden meegenomen in de Nota van Beantwoording. Planning is om deze samen met het Definitief Voorkeursbesluit nog voor het zomerreces voor besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. Na behandeling in de raad praten we iedereen via deze nieuwsbrief bij over het besluit.

Meer informatie

Kijk op de website voor een overzicht van de 5 maatregelen en de geplande data van college, commissie- en raadsvergaderingen. Of mail naar info@sprongoverhetij.nl