Tentoonstellingen

STICHTING FIETSCULTUUR NEDERLAND 2013 START

HET AMSTERDAMFIETSMUSEUM

De Stichting Fietscultuur Nederland heeft 18 mei 2013 met de eerste  Fietsparade en pilot tentoonstelling geopend in de Oosterkerk getiteld;

 “Allemaal, allemaal op de fiets!”

·         Van mei-september 2013 dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur 

·         Het Amsterdam Fietsmuseum start locatie Oosterkerk./ 7000 fietsers/bezoekers ontvangen 

  1.  Opening 18 mei met grote Fietsparade 

Fietsen al 150 jaar een nationale gewoonte

Fietsen de mobiele identiteit van de stad, iedereen fietst, van jong tot oud van zwerver tot koning, van frame tot wrak. De fiets is het meest effectieve en duurzame gezonde en goedkope transportmiddel, De fiets krijgt ook in de toekomst steeds meer de ruimte in de stad. Daarom verdient Amsterdam en haar bewoners een Amsterdam Fietsmuseum. 

 

Tentoonstelling  215 Oosterkerk te Amsterdam  / juli/september 

`` Fietsen door de stad `` 

 

Het Amsterdamfietsmuseum toont de fietscultuur in beweging.

De collectie wordt opgebouwd uit Fietsen. Literatuur en beeldmateriaal ,foto´s en video´s van historische, moderne, bijzondere en innovatieve fietsen,  fietsgadgets /Apps ,fietsfabrikanten en merken, fietsroutes, en uitgebreide informatiebank: met historische en hedendaagse ontwikkelingen rond het gemeentelijke beleid en ontwikkeling van de fietsinfrastructuur en een kalender met fietsevenementen.  

  

Fietsfoto´s en video´s  Fiets activiteiten voor jong en oud

De Amsterdammer kan fietsend op weg kan naar: school, kantoor, supermarkt, speeltuin, sportveld, park, museum en feest. Met een bakfiets vol kids of alleen over talloze recreatieve fietsroutes de stad uit.

We beoefenen wielersport, er zijn wielerhelden van de wielerbaan en wielerrondes, Er zijn 10 tallen historische en moderne fietsfabrieken gevestigd in de stad.  

 

Fietsen is het meest gebruikte een  meest efficiënte transport middel in de stad en dorp , snel en gezond van A naar B. efficiëntie en veiligheid staan voorop 

Amsterdam heeft zichzelf als Fietsstad nummer 1 wereldwijd op de kaart is gezet. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. De Gemeente Amsterdam heeft vanaf 1978 constructief fietsbeleid uitgevoerd , geïnitieerd door de Amsterdamse fietsersbond en de milieubeweging en diverse politieke partijen o.a. de PvdA en Groen Links heeft de gemeente Amsterdam vanaf 1996  diverse meerjarenplannen fiets ontwikkeld. Met als belangrijkste resultaat :  de aanleg van Hoofdnet Fiets dat in 40 jaar grootschalig is uitgevoerd in Amsterdam. Het Hoofdnet fiets behelst;  een uitgebreid netwerk van doorlopende fietsverbindingen van A naar B door de hele stad opgebouwd uit vrijliggende fietspaden, daarnaast zijn andere knelpunten rond de veiligheid en fiets parkeren  ook structureel aangepakt en 49 blackspots (zeer gevaarlijke kruisingen voor de fiets) zijn opnieuw ingericht.

 

 

 

Fiets Innovatie

De fiets innovatie heeft een hoge vlucht genomen  ouderen maar ook de jeugd hebeben de elektrische fiets omarmt ,elektrische fietsen zijn de meeste verkochte fietsen van de laatste jaren: Dat betekent dat de gemiddelde fietsafstand verhoogd is en  het woon en werk verkeer per fiets flink uitgebreid is . Dat ook de fiets/infrastructuur hiervoor moet worden uitgebreid en aangepast spreekt voor zich . Door aanleg van Fietssnelwegen worden fietsafstanden en verbindingen met de randgemeente van groot Amsterdam steeds meer bereikbaar Met de komst van de speedpedelecs. wordt de vraag om nieuwe snelfietspaden nog vergroot. Waarborgen dat er veilige interactie is met de op normaal tempo fietsende fietsers is daarbij een groot aandachtspunt.

 

Fietsbeleid is net als de maatschappij steeds in ontwikkeling

Aansluitend op Hoofdnet fiets zijn de rode en groen lopers ontwikkeld.

Binnen de stadsuitbreidingen en stadsvernieuwingen nemen nieuwe en verbeterde fietsverbindingen een significante plek in en met de komst van de elektrische fiets zijn berijdbare fietsafstanden vergroot . De fiets krijgt steeds meer de ruimte in de stad, fietsparkeren ondergaat een inhaalslag met de bouw van een 12 tal extra fietsparkeergarages en stallingen , op straat zijn extra fietsopstelvakken aangelegd , shared space en fietsstraat pilots zijn geslaagd en de combinatie Fiets en OV wordt steeds meer uitgebouwd.  

 

 

 

 Fietsen als Lifestyle 

Fietsen in Nederland doet iedereen en overal, het gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid is niet te evenaarden. Met de komst van nieuwe merken kun je je als fietser onderscheiden. Toch is fietsen vooral een onderdeel van de algemene mobiliteit. Wanneer de drukte toeneemt en fietsruimte beperkt wordt kan de tegenstelling van fietsen vanuit gevoel van vrijheid en het sociale gedrag tijdens het fietsen doorslaan in anarchistisch gedrag. Zeker nu het aantal fietsers en voetgangers (en toeristen )  met name in centrum Amsterdam steeds meer groeit en de ruimte voor fietsen vaak te beperkt is. Daarom is aanpassing en promotie van sociaal fietsgedrag een uitdaging die we serieus moeten nemen wil de fietscultuur in de stad aangenaam en veilig blijven voor iedereen die deelneemt aan het verkeer. 

 

Fiets educatie

Fietsen in het verkeer van 8-80 jaar is een bekende slogan . Nederland is uniek met drie generaties actieve fietser in als verkeersdeelnemers. Fietsen moet aantrekkelijk en veilig blijven voor ook de meer kwetsbare groepen;  kinderen, ouderen en nieuwe volwassen fietsers, worden dan ook gestimuleerd om deel te blijven nemen in het verkeer.  Het Amsterdamfietsmuseum is onder leiding van het Verkeersplein Amsterdam  al jaren actief in verkeerseducatie en fietslessen aan kinderen, nieuwe Nederlanders,  vluchtelingen en Expats ') en helpt bij de begeleiding tijdens de verkeersdiploma's en het project "Op weg naar het Voortgezet Onderwijs" .

 

Fietsen is gezond

Fietsen is bewezen ook goed voor Lijf en leden.Het ontspant er ontstaat ruimte in je hoofd voor positieve gedachten nieuwe ideeën en oplossingen voor dagelijkse en creatieve uitdagingen. Dagelijks fietsen op gemiddeld tempo  of sneller, houd je gezond en fit en levert een minimaal 10 jaar jonger lijf op, dan mensen die niet fietsen. 

 

Fiets routes en gadget

 Er zijn in Nederland jaarlijks honderden fietstochten en duizenden fietsroutes in omloop en aangegeven op de weg. In het weekend en vakanties klimt men massaal op de fiets alleen of met een groepje . En fietst op een recreatief tempo langs bezienswaardigheden of op racetempo om zoveel mogelijk kilometers te maken. Routes kunnen gelezen worden vanaf een kaart of via apps. het aantal GPS systemen neemt hand over hand toe.Wereldfietsers veroveren alle windstreken en ook in de stad fiets men steeds vaker voorzien van een GPS systeem van A- naar B. (soms gaat dit helaas ten koste van de veiligheid van de fietser) 

 

Fietsen is Goud

Nederland is een uniek fietsland met voorbeeldfunctie en kans als internationaal kennis land voor de ontwikkeling van fiets infrastructuur overal ter wereld  : Fiets verkeersdeskundige en adviseurs en bureaus bewegen zich massaal richting internationale marketing van fietsinfrastructuur kennis. Het Amsterdam Fietsmuseum wil een actieve bijdrage leveren aan het promoten en verder ontwikkelen van de Nederlandse Fietscultuur in binnen en buitenland.

 

·         Zie ook  www.amsterdamfietsmuseum.com

·         Email ± amsterdamfietsmuseum@gmail.com