Infrastructuur en Veiligheid

Infrastructuur

Download
Amsterdam Meerjarenplan Fiets 2017-2022
mjpfiets-infographic-online.png
Portable Network Grafik formaat 885.7 KB

Uitdagingen

- Amsterdam Autouw- 30 km - gedeelde openbare ruimte fiets-auto is dat een verbetering?

- Drukte aanpak op het Fietspad. - Meer fietsers= krapte op de fietspaden

-Verschillende tempo van de fietsers. elektrische fietsen, meer cargobikes van bedrijven die zijn duurzaam en noodzakelijk voor de leefbaarheid in de stad.

Maar dat levert extra --veilighieds risico's op op de fietspaden daarom zijn er uitdagingen voor de gewenste breedte van fietspaden

-Het streven is om te blijven stimuleren dat iedereen fiets en veilig kan blijven fietsen

-  de regulering fietsparkeren -(deelfietsen pilots) blijft aandacht vragen.

 

Meerjarenplan Fiets 2017-2022

Het nieuwe Meerjarenplan Fiets is er voor fietsers én een gezonde en bereikbare stad. De 53 maatregelen richten zich op 3 pijlers: comfortabel doorfietsen, gemakkelijk fietsparkeren en ander fietsgedrag.

Wat gaan we doen?

De grootste investering wordt gedaan in het verbeteren van bestaande fietsroutes, de aanleg van nieuwe routes en het beter verbinden van de verschillende delen van de stad.

Ook het aantal  fietsparkeerplekken op stations wordt flink uitgebreid en er komen meer parkeerplekken in de drukste gebieden van de stad.

Daarnaast is er veel aandacht voor het nieuwe fietsen.  Onder deze noemer vallen alle maatregelen die we inzetten om meer mensen op de fiets te krijgen én het gedrag van fietsers te veranderen.  Dat laatste is hard nodig. De drukte in de stad vraagt om beter benutten en delen van de ruimte. De tijd dat je als fietser overal kon parkeren én, op eigen tempo, de stad doorfietste is voorbij. En dat vraagt ook iets van fietsers zelf.

Succesvolle fietsstraat Haarlemmerdijk, dreigt aan eigen fietssucces ten onder te gaan (Een nieuwe inrichting van de straat wordt voor bereid )

Spitse Fietsdemo op Carfree Day 22 september 2017   Georganiseerd door "Schone Lucht en Ruimte, Amsterdamfietsmuseum,  Geef Fietspad terug