Ronde van de Orteliusstraat

Tentoonstellingen

Evenementen

Politiek

3 petities aangeboden

Ook zijn op 16 maart door voor- en tegenstanders van Sprong over het IJ drie petities aangeboden aan de wethouders Litjens en Van der Burg. Deze petities gingen vooral in op de bruggen over het IJ. De partijen die pleiten voor een brug (een bewonersinitiatief en Milieudefensie) zijn blij met de plannen, maar wat hen betreft kan het nog sneller. Het bewonersinitiatief dat pleit tegen een brug over het IJ ziet liever alleen maar tunnels. De wethouders spraken kort met alle partijen en bedankten ook hen voor hun grote betrokkenheid en input.

Inmiddels is het voorkeur besluit genomen door de Gemmenet Amsterdam tot ontwikkeling van tenminste 1 fietsbrug en een aantal extra flinke infrastructuur

aanpassingen, waarvan een aantal aanpassingen zijn overgenomen uit onze zienswijze.